bajusia

34 teksty – auto­rem jest ba­jusia.

chcę zam­knąć wczo­raj i zacząć żyć dziś. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 października 2011, 22:03

Nie ma znacze­nia ile przy­jaźń trwa.
Znacze­nie ma ta, która nasze­mu życiu coś da. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 grudnia 2010, 14:03

W dzieciństwie cały świat jest uz­na­wany za sklep pełen łako­ci, a w do­rosłym życiu jak więzienie, z które­go prag­niemy uciec. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 listopada 2010, 20:41

Naj­pierw od­szu­kaj nadzieje i wiarę, bo bez nich nic nie zdziałasz. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 listopada 2010, 14:54

Zniszczyłaś samą siebie i choć wiesz, że ro­bisz źle na­dal oszu­kujesz się. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 25 listopada 2010, 13:52

Na­wet ze­gar cichy przy­jaciół przes­ta­wia, są to wskazówki duża i mała... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 listopada 2010, 16:20

Prob­lem jest prob­le­mem, a my zaś do­daje­my mu bez­sensowną wartość. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 listopada 2010, 19:49

Tak ciężko zro­zumieć in­nych, ale jeszcze ciężej jest dać zro­zumieć siebie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 listopada 2010, 15:24

Bo tak nap­rawdę wszys­tko dzieje się po to by się cze­goś nauczyć. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 20 listopada 2010, 22:14

Dziel się wszys­tkim byś nie żałował, że coś zacho­wałeś tyl­ko dla siebie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 listopada 2010, 14:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bajusia

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność